İş Sağlığı ve Güvenliği

Değerlerimiz, sürdürebilirliğe ve sosyal ve kurumsal sorumluluğa yaklaşımımızı yönlendirir. Kurumsal Sorumluluk uygulamalarımızda sürekli gelişimi sağlamaya odaklıyız.

İş yerinde sağlık ve iş güvenliği

Çalışanlarımız işimiz için çok önemlidir; onların güvenliğini ve sağlığını güvence altına almak bizim için büyük önem taşır.

Tüm işlerimizde, çevresel etkileri en aza indirgeme ve iş yerinde çalışanlarımızın güvenliğini sağlama sorumluluğunu taşırız.

Bunu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalar, riskleri azaltmak ve etkinliği arttırmak açısından ana iş hedeflerimizdir.

Şirketimiz BS OHSAS 18001 : 2007 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.