İşe Alım Sürecimiz

Resmi bir işe alım sürecimiz bulunmaktadır.

1. Adım - Başvuru

  • Çevrimiçi başvuru formunu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Yerinde başvuruda bulunabilirsiniz.
  • E-posta ile CV'nizi gönderebilirsiniz: ik@ramadancemil.com

2. Adım - Değerlendirme ve ön eleme

Şirketimizdeki her bir görev için gerekli olan becerileri, yetkinlikler ve yetenekler kurumsal yetkinlik modelimizde belirtilmiştir. Adaylar bu yetkinlik modelinde aranan özelliklere göre seçilirler.

3. Adım - Mülakat

Seçilen adaylar mülakata çağrılır. Mülakat sırasında adaya şirket olarak neler sunduğumuzu açıkça belirtir ve kendisini başarı hedeflerimize olası katkıları doğrultusu değerlendiririz. Gerekli görüldüğü durumlarda üst düzey yönetimle ikinci bir mülakat da talep edilebilir ya da bir fonksiyon sahibi davet edilerek kendisinden görüş alınabilir.

4. Adım - Değerlendirme

Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar üstlenecekleri rollere göre bazı testlere tabi tutulabilirler. Bunlara mantık yürütme ve kişilik/davranış testleri de dahil edilebilir. Beklenilen dereceler açıkça belirtilir, her bir test için bilgilendirme ve öneriler sunulur.

5. Adım - İşe Alma ve Oryantasyon

Aday seçildikten sonra her bir iş için özel olarak tasarlanmış olan oryantasyon programına dahil edilir. Oryantasyon programı sayesinde eğitim verilir.