İnsan Kaynakları Yönetim Stratejimiz

Çalışanlarımız, çalışanlarımız ve çalışanlarımız...

Neler sunuyoruz

 • Çeşitlilik ve dahil olunma
 • Performansa dayalı bir sistem
 • Üstün yetenek yönetim sistemi
 • Kariyer planlaması
 • Yanhaklar ve daha fazlası
 • İş zenginleştirme
 • Yetkilendirme
 • Eğitim ve yetkinlik artırımı
 • Dijital İnsan Kaynakları sistemleri
 • Ücret ve yanhaklar konusunda resmi bir politika ve kurumsal strateji
 • RC101 kurumsal el kitabımızla çalışanlarımıza her türlü konuda bilgi ve rehberlik sunuyoruz.

Stratejimiz ve çalışanlarımıza bakış açımız

Çalışanlarımızın bir fark yarattığına inanıyoruz, onlarla farklılaşıyor ve kazanıyoruz.
Her seviyede çalışanlarımızın becerilerini iyileştiriyor ve tüm alanlarda becerilerimizi geliştiriyoruz.
Kariyer yönetim sistemlerimizle çalışanlarımıza kariyerlerinde destek oluyoruz.
İçten terfi önceliğimiz, kurumsal vizyonumuzdur.
Çalışanlarımız, “insan kaynakları odaklı üstün kurumsal itibar sağlama” vizyonumuz doğrultusunda, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin tercih ettiği ticari ortak olma şirket vizyonumuza katkı sağlarlar.
Tercih edilen işveren olma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Üstün yetenekleri ekibimize dahil etmeye ve yönetmeye odaklanıyoruz, görev ve sorumluluğu ödüllendiriyor ve takdir ediyoruz.
Çalışanlarımızın mükemmel iş sonuçlarına ulaşmaları için yardımcı oluyor, yol gösteriyor ve teşvik ediyoruz.

Çalışan algımız

Farklılıklara saygı duyuyoruz. Farklılıkları fırsat olarak görüyor ve bunlardan faydalanıyor, avantaja çeviriyoruz. Her bir çalışanımızın işimize değer katmasını istiyoruz. Herkesin sonuca katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Demokratik bir kurumsal kültürümüz vardır, fikirlere önem veriyoruz. Çalışanlarımıza ilk günden itibaren sorumluluk almaları için fırsat veriyoruz. Ekip çalışmasını önceliklendiriyoruz, birlikte çalışarak daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Güçlü ve kazanmaya yönelik bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Organizasyon etkinliğimizi ölçüyor ve gelişim fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Çalışma şeklimiz

İşimizin her aşamasında yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.
İş disiplini ana prensibimizdir.
Sistemler, süreçler ve standartlaştırma temel ilkelerimizdir.
Çalışma yapımız devamlılığı destekler.
İş güvenliği önceliğimizdir.
Cinsiyet çeşitliliği ve eşitliği temel ilkelerimizdir.
Ücretlendirme, yasal haklar, yanhaklar ile ilgil ve adil ve eşit uygulamayı
yöneten ve sağlayan kurumsal İK sistemine sahibiz.

Çalışma disiplinimiz
Üstün performansı hedefliyoruz.
Beklenileni paylaşarak SMART (belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı) hedeflerle çalışıyoruz.
Temel Performans Göstergeleri (KPI) ile performansımızı takip ediyoruz.
Etkili ölçümler ve etkin raporlama sistemleri kullanıyoruz.
Daha fazlasını yapabilmeleri için çalışanlarımıza doğru araçları sağlıyoruz.
Üstün bilişim teknolojileri çözümleri ile iş kalitesini ve performansı destekliyoruz.
Sürekli geribildirim sağlıyoruz: Kurumumuzdaki aktif geribildirim sistemi ile çalışanlarımızın performansları ve gelişmeleri hakkında farkındalığı arttırıyoruz. Şirketimizde, herkesin, herzaman, düzenli geribildirimde bulunmasını teşvik ederek, kurum içinde etkili bilgi akışı ve iletişim sağlanmasını destekliyoruz.

Kariyer planlaması
Eğitim veriyor, işlevsel ve kişisel gelişim olanakları sunuyoruz.
Sürekli yetkinlik artırımına yatırım yapıyoruz.
İşlevsel ve kişisel gelişimde fırsatları belirlemek amacıyla
performans değerlendirme araçlarını kullanıyoruz.
Performans değerlendirmeleri gelişimi sağlamak ve kayıt etmek üzere tasarlanmış bir eylem planına bağlı olarak yapılıyor.
Yeteneği ödüllendiriyor ve besliyoruz.
Herkese kariyer planlaması olanağı sunuyoruz.
Bireysel Eylem Planları merkezi önem taşır. Düşük performans yönetim sistemimiz, düşük performansın altında yatan temel nedenleri belirlemek ve sorunları anlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde hedef tespitinden kişisel konulara kadar birçok konuyu içeren bir eylem planı tasarlayarak gelişim sağlamayı hedefliyoruz.